Hoe jouw verleden je eetgedrag beïnvloedt

Gepubliceerd op 7 mei 2020 om 11:59

Eetgedrag ontstaat niet zomaar. Het verleden speelt daar een belangrijke rol in. Denk hierbij aan je opvoeding, de omgeving waarin je bent opgegroeid en de gebeurtenissen die je in je leven hebt meegemaakt. Dit zijn allemaal dingen die jouw huidig eetgedrag en de manier waarop je nu met eten en je gewicht omgaat verklaren. Het verleden speelt dus een belangrijke rol, maar hier valt alleen niets meer aan te veranderen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Toch is het belangrijk om hier bij stil te staan, want het is een cruciaal stukje van de puzzel dat je kan helpen om je gedrag en je relatie met eten te veranderen.

 

Waar het verleden je heeft gebracht staat vast...

Iedereen heeft een verleden. Je ervaringen uit het verleden bepalen voor een groot deel wie jij nu bent. Zowel de fijne als de minder fijne dingen. Het verleden kun je niet meer veranderen, maar je kunt er wel veel van leren. Het verleden kan jou inzicht geven in de manier waarop je nu met eten omgaat.

 

Eetregels

Grote kans dat de eetregels die je nu hanteert, voor een deel hebt overgenomen van je ouders. Sta eens stil bij de eetregels die er vroeger waren. Welke regels waren er aan tafel? Moest jij vroeger je bord leeg eten voordat je van tafel mocht? Welke regels waren er omtrent snoepen? Mocht er door de weeks gesnoept worden of alleen in het weekend? Waren er vaste tijden waarop gegeten werd? Vonden je ouders het onbeleefd om ‘nee’ te zeggen als iemand je iets aanbood?

Voorbeeldfunctie

Als kind waren je ouders waarschijnlijk je grootste voorbeeldfunctie. Kinderen leren veel door hun ouders te observeren en hun gedrag vervolgens te imiteren. Hoe gingen je ouders vroeger met eten om? Hadden zij een goede relatie met eten of was je moeder bijvoorbeeld altijd aan het lijnen? En ook belangrijk, hoe werd er thuis gesproken over het gewicht? Werd er negatief gesproken over mensen die een zwaarder gewicht hadden? Werd er een bepaalde waarde gehecht aan het gewicht?

 

Emoties

Hoe werd er in jullie gezin omgegaan met emoties? Hoe werd jij vroeger getroost door je ouder(s)?

  • Werd er snel gesust? (‘niet huilen. ‘Kom, droog maar snel je tranen’)
  • Werd er gedacht in oplossingen? (‘We kopen wel een andere pop/auto')
  • Werd er getroost met eten? (‘Je verdient nu wel een snoepje')

Hoe liefdevol deze bovenstaande manieren ook bedoeld zijn, uiteindelijk wordt hier wel voorbij gegaan aan de emotie. De emotie mag er niet zijn, maar moet worden weggedrukt, moet worden opgelost of moet worden weg gegeten.

 

Gebeurtenissen/ Life events

Wat heb je in je leven al allemaal meegemaakt? Life events zijn gebeurtenissen die een positieve of een negatieve invloed kunnen hebben op hoe jij nu in het leven staat en hoe je reageert op huidige gebeurtenissen.

Heb je in je leven al veel dingen meegemaakt die een grote impact hebben gehad? Dan kan het goed mogelijk zijn dat je het gevoel hebt geen controle te kunnen uitoefenen op je eigen leven (aangeleerde hulpeloosheid). Dit kan ook invloed hebben op hoe je met eten en je gewicht omgaat. Heb je het gevoel dat je invloed hebt op je eigen eetgedrag? Of heb je hier voor jouw gevoel geen invloed op? Andersom kan het ook zijn dat je juist heel veel controle wilt uitoefenen op je eetgedrag? Wellicht is dat voor je gevoel juist het enige waar je zelf controle over hebt?

 

…hoe je verder reist bepaal je zelf

De manier waarop je ouders je hebben opgevoed, de regels die er waren rondom voeding, de manier waarop er met emoties en/of negatieve gedachtes werd omgegaan en de belangrijke gebeurtenissen/ life events die je hebt meegemaakt, hebben je gevormd zoals je nu bent. Aan het verleden kun je niets meer veranderen, maar je kunt je huidige gedrag wel veranderen. Het inzicht in je verleden kan je hierbij helpen.

 

  • Welke (eet)regels hanteer je nu nog en welke zou je willen loslaten?
  • Hoe ga je nu om met emoties en/of negatieve gedachtes en hoe zou je dit willen veranderen?
  • Welke waarde hecht jij nu aan je gewicht en op welke manier zou je hier graag mee om willen gaan?

 

We hebben vaak het gevoel dat de manier waarop we met dingen omgaan vast staat. Maar in werkelijkheid zijn we heel veranderlijk. De gedachte ik ben nu eenmaal zo’ is een hele veilige gedachte, maar klopt eigenlijk niet. Je gedraagt je op een bepaalde manier, maar je kunt er altijd voor kiezen om je anders te gedragen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.