Privacy Statement


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Vordering Gegevensbescherming van toepassing. Deze privacywet zal ook binnen Lieke Coaching van kracht zijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lieke Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld op Liekecoaching.nl, voedingsapp, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lieke Coaching verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Godsdienst/geloofsovertuiging
 • Gewicht, Lengte, BMI, vetpercentage, skeletspierpercentage, visceraal vetniveau, BMR

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Lieke Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling van uw betaling
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • De mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Analyseren van jouw gedrag op liekecoaching.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lieke Coaching bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wet is vereist.

 • De intakeformulieren met persoonsgegevens, antropometrische gegevens, verslagen van consulten en voedingslogboeken worden bewaard in de tijd dat u gebruik maakt van de diensten van Lieke Coaching. Binnen 3 maanden nadat het traject is afgerond, worden deze gegevens vernietigt. Deze worden van de harde schijf van de computer gehaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lieke Coaching deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst). Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lieke Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lieke Coaching uw persoonsgegevens aan andere derden enkel wanneer u hier nadrukkelijke toestemming voor geeft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lieke Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lieke Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@liekecoaching.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Lieke Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lieke Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liekecoaching.nl

 

Wijziging van het privacybeleid

Lieke Coaching past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.

Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Lieke Coaching raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Lieke Coaching er alles aan doen u per e-mail en via onze website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Lieke Coaching wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  

 

Lieke Coaching

Achter de Sjilder 4

6075 CX Herkenbosch

+31 612052405

info@liekecoaching.nl