Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 

ACT is een vorm van gedragstherapie, die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Binnen ACT leer je te accepteren wat je niet kunt veranderen en je te richten op een waardevol leven waar je veel voldoening uit haalt. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ACT succesvol is bij verschillende doelgroepen, zo ook bij eetproblematiek en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Bij eetproblematiek spelen controle, gedachtes en emoties een rol. ACT richt zich op deze aspecten!